Tria la teva opció al menú


Si vols inscriure un esportista a la competició necessitaràs saber el codi federatiu per poder continuar amb la inscripció.
Si vols fer alguna reserva d'hotel no és necessari el codi d'esportista.
BCN: info@viajestarraco.com / L'H: hospitalet@viajestarraco.com   BCN: 930 10 79 27 / L'H: 977 82 39 25